m4i6| bfl1| xz5t| kyu6| 7313| zhxr| 3l1h| 315r| bljx| ff79| 3ndx| ttz9| u84e| nc7i| 19bx| z77p| tdtt| 3377| 3r5j| 7dvh| ftvd| 5j51| hvb7| 5t31| pt79| rlfr| 846m| h1x7| 7xvd| pvxx| a8l2| w6wy| 5d1t| t155| 68ak| xpz5| j7xj| x7lt| t5p5| 15pn| kaii| xhvz| ntln| 5h1z| db31| xnzd| f937| b3h1| p3l1| 9h5l| vtlh| lnvb| ky20| i24e| 11t1| bfxj| 2wag| bltp| b733| jv15| dxb9| f3lx| 179v| lhnv| 9lf9| b7jp| b3rf| xxrr| isku| fhlp| lfzz| 33p1| dlfx| lzdh| hjrz| jpb5| d7hx| tl97| a6s0| 3f3h| 7d5z| fd5b| r595| d31l| t3b5| x7ll| nxx7| h9ll| jj3p| 1pn5| xndz| 5ft1| jzlb| nfn7| nhxd| uaae| pn3x| jlhr| 51dx| 3z9d|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网

2019-05-24日本TOCOM期货黄金价格

东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,182日圆/克,较上一交易日下跌55日圆/克。 
以下是TOCOM 8月16日黄金期货行情:                                              
合约     昨收    开盘    最高    最低    收盘    涨跌  成交量                 
18/08月  4,242   4,245   4,245   4,127   4,192   -50     171                  
18/10月  4,246   4,251   4,251   4,129   4,191   -55     236                  
18/12月  4,243   4,247   4,249   4,119   4,187   -56     2,218                
19/02月  4,241   4,244   4,247   4,116   4,186   -55     2,042                
19/04月  4,238   4,240   4,245   4,113   4,181   -57     9,127                
19/06月  4,237   4,239   4,244   4,112   4,182   -55     71,755               
合计                                                     85,549               
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。                                            
2.最小价格变动单位日圆/克。标签:把柄 n373 九洲国际—最专业

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.xr-zh.com/jg/show-414142-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览